Recykling - co to takiego?

Recykling - co to takiego?

Zapewne większość z nas spotkała się z terminem recyklingu, czy to na lekcjach przyrody, w internetowych artykułach, kampaniach społecznych czy też na opakowaniach produktów w sklepie. Termin ten jest już powszechnie używany, ale czy wiemy co się za nim dokładnie kryje?

Czym dokładnie jest recykling?

Jest jedną z metod ochrony środowiska naturalnego, której celem jest zmniejszenie ilości produkowanych odpadów oraz jak najmniejsza eksploatacja złóż naturalnych. Obejmuje on odzyskiwanie surowców z produktów odpadowych i wykorzystanie ich do produkcji nowych towarów.

Jakie rodzaje recyklingu wyróżniamy?

1. Termiczny – jest to spalanie odpadów, podczas którego pozyskuje się energię.

2. Materiałowy – pozyskiwanie z odpadów tworzyw, które mogą zostać ponownie przetworzone. 

3. Surowcowy – przetworzenie odpadów do surowcowej postaci.

4. Organiczny – ten rodzaj recyklingu przebiega przy pomocy mikroorganizmów. W jego wyniku powstaje metan lub materia organiczna. Zachodzi on m.in. w kompostowniku.

5. Chemiczny – przetworzenie odpadów na produkty mające inne właściwości fizyczno - chemiczne.

Rodzaje recyklingu

Rodzaje recyklingu

Jakie są etapy recyklingu?

1. Segregacja – segregowanie odpadów ze względu na ich rodzaj. Ten etap rozpoczyna się w naszych domach, miejscach pracy, szkołach.

2. Rozdrabnianie – mielenie odpadów, tak by nadawały się do dalszej obróbki.

3. Mycie – myciu podlegają odpady szklane oraz plastikowe.

4. Wytwarzanie produktu końcowego.

Do jakich koszy wrzucać odpady?

Kosz zielony 

Wrzucamy do niego: puste, szklane butelki po napojach i żywności bez nakrętek i reklamówek; puste, szklane słoiki; puste, szklane butelki po kosmetykach

Nie wrzucamy: reklamówek, w których gromadzone były odpady szklane; szkła okiennego; porcelany, ceramiki, kryształów, żyrandoli; żarówek, lamp, reflektorów, izolatorów; zastawy stołowej; luster, szyb samochodowych

Kosz niebieski

Wrzucamy do niego: opakowania z papieru i tektury; makulaturę, ulotki; kartony; zeszyty; papier biurowy; gazety

Nie wrzucamy: pieluch; chusteczek i ręczników jednorazowych; kartonów po mleku i napojach; tłustych opakowań po pizzy; brudnej lub mokrej makulatury

Kosz żółty (czasem czerwony na metale)

Wrzucamy do niego: czyste, foliowe torebki; kartony po mleku i napojach; plastikowe nakrętki; opakowania po jogurtach; plastikowe butelki po napojach, środkach czystości, kosmetykach; czyste opakowania metalowe; puszki po napojach

Nie wrzucamy: opakowań po aerozolach; opakowań zabrudzonych tłuszczem; pieluch, chusteczek, ręczników jednorazowych; naczyń jednorazowych; ubrań i opakowań tekstylnych

Kosz brązowy

Wrzucamy do niego: kuchenne resztki roślinne (obierki, skórki od warzyw i owoców); fusy po kawie i herbacie; trawę, liście, drobne gałęzie

Nie wrzucamy: drewna, popiołu, żwiru, kamieni; odpadów zmieszanych; odchodów zwierzęcych

Kosze na śmieci